Zaufaj naszemu doświadczeniu

Kropidłowscy Ubezpieczenia
szybki kontakt:

na górę

5 kroków po szkodzie

Poniosłeś szkodę? Pomożemy Ci podczas procesu jej likwidacji.


1. Zabezpiecz swoje mienie

W razie wypadku należy użyć wszelkich dostępnych środków w celu ratowania mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.


2. Niezwłocznie powiadom ubezpieczyciela o szkodzie

Niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej informacji powiadom ubezpieczyciela o wypadku. Numer Infolinii znajdziesz na polisie, kartoniku ubezpieczenia komunikacyjnego lub na stronie WWW ubezpieczyciela.

Jeżeli szkoda powstała w skutek przestępstwa – zgłoś ją na policji.

Dla szkód komunikacyjnych OC ważne jest wypełnienie oświadczenia sprawcy. Znajdziesz je w zakładce Do Pobrania.


3. Oględziny

Likwidator umówi się z Tobą na oględziny uszkodzonego mienia.


4. Kalkulacja

Zakład ubezpieczeń dokona wstępnej kalkulacji wysokości strat.


5. Wypłata

Po dostarczeniu przez Ciebie wszystkich wymaganych dokumentów nastąpi ich weryfikacja i wypłata należnego odszkodowania.